Advertisement
Advertisement
Други калкулатори

Изчисляване на индекса на телесното тегло (BMI)
височина(см.)
тегло(кг.)
Резултат:
  • до 18.5 - поднормено тегло
  • от 18.5 до 25 - нормално тегло
  • от 25 до 30 - наднормено тегло
  • над 30 - затлъстяване

Калкулатори Печат Имейл
вторник, 18 март 2008

ЗДРАВНИ КАЛКУЛАТОРИ
Индекс на телесното тегло (BMI)
Съотношение талия-ханш (WHR)
Индекс на телосложението (чрез широчината на лакътя)
Индекс на телосложението (чрез обиколката на китката)
Калкулатор на идеалното тегло
Цялостен телесен калкулатор


ХРАНИТЕЛНИ КАЛКУЛАТОРИ
Калкулатор на дневните калории
Калкулатор на изгорените за деня калории
Разпределител на дневните калории
Калкулатор за действието на фибритеФИТНЕС КАЛКУЛАТОРИ
Калкулатор на телесните мазнини
Средна стойност на пулса в спокойно състояние
Калкулатор на калориите
ЗДРАВНИ КАЛКУЛАТОРИ

Индекс на телесното тегло (ИТТ или BMI)

ИТТ измерва съотношението тегло-ръст. Той представлява математическа формула, чрез която се установява дали теглото е адекватно на ръста. Наднорменото тегло и затлъстяването са често срещани явления в съвременните общества, които се отразяват неблагоприятно на здравето и най-вече на сърцето и сърдечносъдовата система.

За да измерите ИТТ използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Въведете теглото (weight) в килограми и ръста си (height) в сантиметри;
- Под тях получавате резултата – вашият Индекс на телесно тегло (Body Mass Index);
- Резултатът се категоризира и оценява – Classification, като групите са четири:

Underweight 

Поднормено тегло

Под 18.5

Normal 

Нормално тегло

Между 18.5 и 24.9

Overweight 

Наднормено тегло

Между 25 и 29.9

Obese 

Затлъстяване

Над 30*

*Стойности на индекса над 40 показват много сериозна патология.

Най-отдолу се показват границите на тегло за съответната група (поднормено, нормално и т.н.) – Weight range.


нагоре

Съотношение талия-ханш (СТХ или WHR)

Съвременните изследвания показват, че съотношението талия-ханш е по-добър индикатор за риска от сърдечносъдови проблеми дори от индекса на телесното тегло (BMI). Ако използваме жаргона бихме казали, че този индекс дава възможност да се определите като “ябълка” или “круша”. Хората с ябълковидна структура (с повече телесна маса около кръста) са по-предразположени към хронични заболявания, отколкото тези с крушовидна структура (с повече телесна маса около ханша).

За да измерите СТХ използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете обиколката на талията (waist) в сантиметри измерена в най-тясната й част и обиколката на ханша (hip) в сантиметри измерена в най-широката му част;
- Под тях получавате резултата – вашият Индекс талия-ханш в проценти (Waist to Hip Ratio);
- Резултатът се категоризира и оценява – Body shape, като групите са две:

Pear 

Крушовидна форма

Под 95% за мъже

Под 80% за жени

Apple 

Ябълковидна форма

Над 95% за мъже

Над 80% за жени

Някои  учени усложняват тази категоризация и предлагат следния вариант:

 

Приемливо ниво 

Неприемливо ниво 

 

отлично 

добро 

средно 

високо 

Прекалено 

Мъже 

< 85% 

85% - 90% 

90% - 95% 

95% - 100% 

> 100 % 

жени 

< 75% 

75% - 80% 

80% - 85% 

85% - 90% 

> 90 %

 

 

 

Най-отдолу е показано значението на показателя за риска от развитие на сърдечносъдови и свързаните с тях заболявания – Interpretation.
- Reduced risk – Нисък риск;
- Increased risk – Повишен риск.нагоре

Индекс на телосложението (чрез широчината на лакътя)

Костната структура при различните индивиди е различна, поради което учените са добавили телосложението (дебелината на костите) като допълнителен критерии, подпомагащ определянето на идеално тегло. Затова посредством този индекс определяме вида на телосложението и идеалното за него тегло. Той има помощно значение и може да се яви коригиращ спрямо някой от основните индекси. При прилагането му може да се окаже, че не е необходимо да сваляте толкова много килограми или обратното.
При този индекс се използват два критерия – височина и ширина на лакътя. Телосложението може да се измери и като ширината на лакътя се замени с обиколката на китката, но се приема, че в първия случай се постига по-голяма точност, особено при мъжете.

За да измерите този индекс използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете височината си (height) в сантиметри и широчината на лакътя (elbow width) в сантиметри;
Измерване на широчината на лакътя – опънете водещата ръка право напред, след което я сгънете на 90%, така че пръстите ви да гледат нагоре, а вътрешната й част към вас. С другата ръка намерете двете основни кости на предмишницата и измерете разстоянието между тях (от външната страна). За целта използвайте дебеломер или пръстите на другата си ръка, които впоследствие проектирате върху сантиметър.
- Под тях получавате резултата – вашето телосложение (Frame size), което се групира в три групи:

Large 

Едро телосложение

Medium 

Средно телосложение

Small

Дребно телосложение

Най-отдолу е показан интервалът на идеалното тегло за вашия ръст и телосложение – Ideal Weight.

Калкулатор за индекс на телосложението (чрез широчината на лакътя)

нагоре

 

Индекс на телосложението (чрез обиколката на китката)

Костната структура при различните индивиди е различна, поради което учените са добавили телосложението (дебелината на костите) като допълнителен критерии, подпомагащ определянето на идеално тегло. Затова посредством този индекс определяме вида на телосложението и идеалното за него тегло. Той има помощно значение и може да се яви коригиращ спрямо някой от основните индекси. При прилагането му може да се окаже, че не е необходимо да сваляте толкова много килограми или обратното.
За разлика от горния индекс, тук изчисляваме телосложението чрез височината и обиколката на китката (а не ширината на лакътя).

За да измерите този индекс използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете височината си (height) в сантиметри и обиколката на китката (Wrist Circumference) в сантиметри;
- Под тях получавате резултата – вашето телосложение (Frame size), което се групира в три групи:

Large 

Едро телосложение

Medium 

Средно телосложение

Small

Дребно телосложение

Най-отдолу е показан интервалът на идеалното тегло за вашия ръст и телосложение – Ideal Weight.


нагоре

 

Калкулатор на идеалното тегло

Този калкулатор изчислява идеалното тегло на човек въз основа на пола и ръста. Разработен е на основата на четирите водещи формули за изчисляване на идеалното тегло (на Девин, Хамви, Милър и Робинсън).

За да измерите идеалното си тегло използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете височината си (height) в сантиметри;
- Най-отдолу е показано идеалното тегло за вас – Ideal Weight.

Ако желаете можете да видите идеалното тегло според всяка една от формулите – като натиснете стрелката “Show additional fields”.


нагоре

Цялостен телесен калкулатор

Този калкулатор обединява в себе си резултатите на няколко отделни калкулатора, за да можете да получите цялостен и единен анализ и резултат (включително индекс на телесното тегло, съотношението талия-ханш, индекс на телосложение, идеалното тегло, телесните мазнини, показатели за метаболизма, приема на калории и сърдечния ритъм).

За да използвате калкулатора:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете теглото си (Weight) в килограми;
- Въведете височината си (height) в сантиметри;
- Отбележете възрастта си (Age);
- Въведете средната стойност на пулса, измерен в спокойно състояние (Resting Heart Rate Average);
- Въведете обиколката на талията (waist) в сантиметри измерена в най-тясната й част и обиколката на ханша (hip) в сантиметри измерена в най-широката му част;
- Въведете широчината на лакътя (elbow width) в сантиметри.
Измерване на широчината на лакътя – опънете водещата ръка право напред, след което я сгънете на 90%, така че пръстите ви да гледат нагоре, а вътрешната й част към вас. С другата ръка намерете двете основни кости на предмишницата и измерете разстоянието между тях (от външната страна). За целта използвайте дебеломер или пръстите на другата си ръка, които впоследствие проектирате върху сантиметър.
- Въведете степента на активност спрямо начина ви на живот:
-Заседнал – Sedentary;
-Слабо активен – Lightly Active;
¬-Средно активен – Moderately Active;
-Много активен – Very Active;
-Изключително активен – Extremely Active;
- Въведете целта, която си поставяте по отношение на спортната си форма:
-Да влезна във форма – Get Fit;
-Да отслабна – Lose Weight;
¬-Да повиша издръжливостта – Increase Endurance;
-Да влезна в оптимална форма – Excellent Fitness;
-Да постигна състезателно ниво – Competitive Athletics;
- Най-отдолу е показано идеалното тегло за вас – Ideal Weight.

Ако желаете можете да видите идеалното тегло и според всяка една от формулите – като натиснете стрелката “Show additional fields”.
Резултатите, които ще получите ще ви дадат информация за:

1.Индекса на телесното тегло (BMI)
Категоризацията на ИТТ (BMI)

Underweight 

Поднормено тегло

Под 18.5

Normal 

Нормално тегло

Между 18.5 и 24.9

Overweight 

Наднормено тегло

Между 25 и 29.9

Obese 

Затлъстяване

Над 30

2.Съотношението талия-ханш в проценти (Waist to Hip Ratio)

3.Индекс на телосложението (Body Shape)

Pear 

Крушовидна форма

Под 95% за мъже

Под 80% за жени

Apple 

Ябълковидна форма

Над 95% за мъже

Над 80% за жени

 

Показателя за риска от развитие на сърдечносъдови и свързаните с тях заболявания (Interpretation)
- Reduced risk – Нисък риск;
- Increased risk – Повишен риск.

4.Видът на телосложението (Body Frame Size)

Large 

Едро телосложение

Medium 

Средно телосложение

Small

Дребно телосложение

5.Идеалното тегло (Ideal Weight)

6.Приблизителният процент на мазнините в телесната маса (Body Fat)
Процентът на останалата част от телесната маса, която не е мазнина, а включва жили и мускули (Lean Mass).

7.Метаболизмът в спокойно състояние (Базисен метаболизъм - Resting Metabolism RMR) показва минимумът калории, от които вашето тяло се нуждае, за да изпълнява основните си функции.
Средният брой на калориите, които изгаряте на ден и на час (Average Actual Metabolism).

8.Интензивността на упражненията, които ще поддържат пулса ви да отговаря на фитнес целите, които сте си поставили (Karvonen Target Heart Rate (THR).
Максималните стойности на пулса ви, които дори и при интензивни упражнения не трябва да се надвишавате (Maximum Heart Rate (MHR).
 

нагоре

ХРАНИТЕЛНИ КАЛКУЛАТОРИ
Калкулатор на дневните калории

Този калкулатор изчислява колко калории дневно трябва да приемате, за да поддържате теглото си. Използват се две понятия: а) метаболизъм в спокойно състояние (Базисен метаболизъм) - Resting Metabolism (RMR), който показва минимумът калории, от които вашето тяло се нуждае, за да изпълнява основните си функции; б) средният брой на калориите, които изгаряте на ден и на час (Average Actual Metabolism) - това са количеството калории, които изгаряте с вашата физическа активност.

За да измерите калориите, които са ви необходими ежедневно, използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете теглото си (weight) в килограми;
- Въведете височината си (height) в сантиметри;
- Въведете възрастта си (age) в години;
- Въведете степента на активност спрямо начини ви на живот:
-Заседнал – Sedentary;
-Слабо активен – Lightly Active;
¬-Средно активен – Moderately Active;
-Много активен – Very Active;
-Изключително активен – Extremely Active;
- Най-отдолу получавате резултата:
-Average Actual Metabolism– калориите, които изгаряте на ден/час;
-Resting Metabolism – базисната необходимост на организма ви от калории, така че да изпълнява основните си функции и да не останете недохранени.нагоре

Калкулатор на изгорените за деня калории

Този калкулатор е аналогичен на горния, но като допълнение към него отчита стойностите на базисния и средния метаболизъм получени в резултат на физическата активност за деня. Чрез него можете да видите колко калории изгаряте при физическата активност, която сте имали за съответния ден.
Отново се използват се двете познати понятия: а) Базисен метаболизъм - Resting Metabolism (RMR)и б) Среден действителен метаболизъм.

За да измерите калориите, които сте изразходвали за деня, използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете теглото си (weight) в килограми;
- Въведете височината си (height) в сантиметри;
- Въведете възрастта си (age) в години;
- Въведете степента на активност спрямо начини ви на живот:
-Заседнал – Sedentary;
-Слабо активен – Lightly Active;
¬-Средно активен – Moderately Active;
-Много активен – Very Active;
-Изключително активен – Extremely Active;
- Въведете типът физическа активност (activity), която сте извършили, както и нейната продължителност (mins) в минути;
- Най-отдолу получавате резултата:
-Average Actual Metabolism – калориите, които изгаряте на ден/час;
-Resting Metabolism – базисната необходимост на организма ви от калории, така че да изпълнява основните си функции и да не останете недохранени.

Калкулатор на изгорените за деня калории

нагоре

 

Разпределител на дневните калории

Този калкулатор разпределя дневното количество калории, което приемате по видове източници – мазнини, протеини, въглехидрати, фибри и захари, като ви препоръчва процентно съотношение, при което ще постигнете балансирано хранене.

За да получите резултата, използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете възрастта си (age) в години;
- Въведете дневното количество калории, които приемате (Daily Calorie Intake);
- Като резултат в процент и абсолютна стойност получавате интервалите, които трябва да заемат мазнините (fat), протеините (protein), въглехидратите (total carbohydrates), фибрите (fibers) и захарите (sugars) в хранителния ви режим.


нагоре

Калкулатор за действието на фибрите

Какъв е ефектът на фибрите върху загубата на тегло? Обикновено хората, които се стремят да отслабнат, увеличават приема на фибри, тъй като те имат способността да абсорбират калориите. Независимо, че използването на фибри е само един от начините за отслабване, този калкулатор показва колко време ще ви отнеме да отслабнете с желаните килограми, ако разчитате само на фибрите.

За да получите резултата, използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете дневното количество фибри (Daily Fiber), което приемате в грама;
- Отбележете килограмите, които искате да свалите (Show time to lose);
- Като резултат получавате количеството калории (Calories) и дните (Days), за които те ще бъдат изгорени от количеството фибри, които приемате.

Калкулатор за действието на фибрите

нагоре

 

ФИТНЕС КАЛКУЛАТОРИ
Калкулатор на телесните мазнини

Този калкулатор измерва процентното съотношение между мазнините и останалата част от теглото (мускули и жили). Формулата е разработена от военноморския флот на САЩ.

За да измерите мазнините в организма си, използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Отбележете пола си – Мъж (Male) или Жена (Female);
- Въведете теглото си (weight) в килограми;
- Въведете височината си (height) в сантиметри;
- Въведете обиколката на талията (waist) и врата (neck) си в сантиметри, а за жените и обиколката на ханша (hip);
- Отдолу получавате резултата:
-Body Fat – мазнините като процент от теглото;
-Fat Mass – мазнините в килограми.
-Lean Mass – останалата част от теглото ви;

Резултатът може да се групира в следните групи:

Dangerously low

Опасно ниско съдържание на мазнини в организма

Essential fat

Наличност само на есенциалните мазнини

Athletic

Ниско съдържание на мазнини (атлетично тяло)

Fit 

Нормално съдържание на мазнини

Acceptable 

Приемливо съдържание на мазнини

Obese

Състояние на затлъстяване (много високо съдържание)


нагоре

Средна стойност на пулса в спокойно състояние

Нивото на пулса в спокойно състояние е индикатор на състоянието на сърдечносъдовата ви система и начина, по който работят сърцето и дробовете ви. Стандартният пулс в спокойно състояние е 72 удара в минута, като при тренираните атлети той може да спадне до 35-40. Пулсът в спокойно състояние трябва да е с 15 до 20 удара по-нисък отколкото нормалния. Колкото повече тренирате, толкова по-нисък трябва да е пулса.
Най-подходящото време да измерите пулса си в спокойно състояние е непосредствено след събуждане преди да станете от леглото си. Препоръчва се събуждането да е станало по естествен път. В противен случай измерете пулса си след поне 5 минути пълен покой. С помощта на показалеца и средния пръст открийте пулса си на врата или китката и измерете стойностите му за 10 секунди или 1 минута. Не е необходимо измерванията да са направени в последователни дни. Въведете данните в калкулатора, за да получите резултата.
Resting heart rate (RHR) – пулс в спокойно състояние, Average resting heart rate – средна стойност на пулса в спокойно състояние.
Резултатите се групират в няколко групи (Interpretation):

Excellent

Подобно на тренирани атлети

Под 40 удара в минута

Good

Под нормата

Между 41 и 60 удара в минута

Normal 

Нормален

Между 61 и 80 удара в минута

Above normal 

Над нормата

Над 81 удара в минута - Повишен риск от сърдечен удар


нагоре

Калкулатор на калориите

Този калкулатор дава отговор на въпроса как трябва да разпределите калориите според източника им, за да постигнете целта, която сте си поставили.

За да измерите оптималното за вас съотношение между мазнини, протеини и въглехидрати използвайте калкулатора по-долу:

- Отбележете Metric за европейските мерни единици или US за американските;
- Въведете теглото си (weight) в килограми;
- Посочете целта, която сте си поставили:
-Lose Fat – Да загубите мазнини;
-Lose Fat and Build Muscle – Да загубите мазнини и натрупате мускули;
-Gain Size and Strength - Да натрупате маса и сила;
- Като резултат получавате препоръки за дневните количества, които трябва да приемате – Daily Requirements
-Calorie – общото количество калории;
-Protein – калориите с източник протеини;
-Carbohydrates – калориите с източник въглехидрати;
-Fat – калориите с източник мазнини


нагоре
Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!
Последна промяна ( вторник, 01 април 2008 )
  svejo.net
Advertisement
Copyright Nutra.bg 2008 | Условия за ползване | изработено от Ermena